ASIAM8

  แจ็คพอต

  รางวัลที่ 1

  บาท (จำนวน 1 รางวัล)

  รางวัลที่ 2

  บาท (จำนวน 2 รางวัล)

  รางวัลที่ 3

  บาท (จำนวน 6 รางวัล)

  JACKPOT EVENT

  รางวัลแจ็คพอตใหญ่ 50,000 บาท


  เงื่อนไขและข้อตกลง

  ฝากเงินขั้นต่ำ 500 บาท เพื่อรับตั๋วชิงรางวัล 1 ใบ (ต้องเลือกฝากเงินแบบไม่รับโบนัส)

  ผู้เล่น 1 คนสามารถรับตั๋วชิงรางวัลได้ ไม่จำกัด

  ทุกๆ ยอดการฝาก 500 บาทจะได้รับ ตั๋วชิงรางวัล 1 ใบ

  (500 : ตั๋ว 1 ใบ, 750 : ตั๋ว 1 ใบ, 1,000 บาท : ตั๋ว 2 ใบ,... 100,000 บาท : ตั๋ว 200 ใบ)

  ระยะเวลากิจกรรม : 1 กุมภาพันธ์ 2019 - 27 กุมภาพันธ์ 2019

  ตั๋วชิงรางวัลจะส่งให้ลูกค้าตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2019

  ประกาศผลรางวัลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019 (ช่องทาง Facebook Live)

  เงินรางวัลทั้งหมดจะมอบให้เป็นเงินจริง (ไม่ใช่เครดิตในเกม)

  ทีมงาน M8BET ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียด หรือข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


  Results